Stowarzyszenie Słoneczni zakończyło realizację warsztatów "Kuchnie świata " w ramach projektu "Rehabilitacja społeczna, zdrowotna, zawodowa osób niepełnosprawnych".Wszyscy uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli zajęciach. Warsztaty sfinansował Urząd Miasta Plocka!

dofinansowano ump

Stowarzyszenie Słoneczni zakończyło realizację projektu Hipoterapia - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży". Wszystkie dzieciaki z niedosytem przyjęły informację, że w najbliższym czasie nie będziemy przyjeżdżać na tak atrakcyjne zajęcia. Bardzo dziękujemy przedstawicielom Urzędu Miasta Plocka za finansowe wsparcie przy realizacji hipoterapii oraz gospodarzom Stajni Victorii Busal za otwartość i gościnność.

 

dofinansowano ump

 

 

Drodzy Sympatycy Klubu Rodzica SŁONECZNIK,

Klub Rodzica organizuje akcję pt: "Anielska Zielona Szkoła". Akcja będzie polegać na wystawieniu na sprzedaż magicznych aniołków uszytych przez rodziców Klubu Rodzica za kwote 40zł wzwyż. Zebrane fundusze wspomogą wyjazd Naszych dzieci na Zieloną Szkolę. Niebawem sprzedaż zostanie uaktywniona, prosimy obserwować stronę Klubu Rodzica SŁONECZNIK.

Pozdrawiamy

budzetobyw

W dniach 19.07 - 23.07.2021r. realizowany był projekt półkolonii dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku. Celem organizowanych przez Stowarzyszenie Słoneczni półkolonii był Trening Umiejętności Społecznych. Uczniowie mieli możliwość nauczyć się rozpoznawać swoje emocje, współpracować w grupie, pokonywać swoje lęki, jak również miło spędzić czas. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Płockiego Ogrodu Zoologicznego, Kina Helios, Stowarzyszenia Pomagaj pomagać- spotkanie z końmi.Bardzo dziękujemy za miło spędzony czas. Półkolonie były dofinansowane ze środków miasta Płock.

dofinansowano ump

 

 

Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem Nr 2389/2021 z dnia 25 maja 2021 r. dokonał wyboru i  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021roku. 

Oferta Stowarzyszenia Słoneczni "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" otrzymała dotację w wysokości 7000 zł.

dofinansowano ump