Stowarzyszenie Słoneczni to:

podkreslnik

 

 cele stowarzyszenia

 

 

Jesteśmy po to, aby prowadzić działalność profilaktyczną i terapeutyczną na rzecz zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci niepełnosprawnych oraz pomóc wspierać ich rodziców. Podejmujemy inicjatywy głównie o charakterze lokalnym, służące wszechstronnemu rozwojowi osób z niepełnosprawnością. Aktywizujemy środowiska rodzinne i wychowawcze w celu wspierania ich prawidłowego rozwoju. Upowszechniamy również wiedzę na temat problemów osób z niepełnosprawnością. Naszym celem jest promowanie udziału dzieci w życiu sportowym, artystycznym oraz integrowanie ich z dziećmi pełnosprawnymi.

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Słoneczni:

Paweł Grabowski - Prezes

Aleksandra Smułek - Wiceprezes

Ilona Białek - Sekretarz